Rekrutteringsprocessen

Rekrutteringsprocessen

Lad Med-Employee finde den rigtige kandidat til jeres klinik. 

Vi sørger for al det praktiske. Når vi har det rigtige match sørger vi for at der kommer styr på hele forløbet fra den praktiske flytning hertil, det juridiske som opnåelse af dansk autorisation og indmelding i Tandlægeforeningen samt danskeundervisningen. 

Forløbet vil som oftest være, at vi enten i vores database har nogle kandidater til jer eller at vi aktivt går ud og finder nogle kandidater til jer baseret på jeres specifikke stillingsbeskrivelser og profiler. 

Alle kandidater fra Med-Employee har gennemgået vores kvalitetskontrol og kan derfor opnå dansk autorisation. 

Vi fremsender herefter udvalgte CV'er til jer, og hvis pågældende kandidat har jeres interesse, så arrangerer vi et Skype-interview mellem jer og kandidaten, så i har mulighed for at se denne og stille de for jer relevante spørgsmål personligt. 

Hvis Skype-interviewet går godt, inviteres kandidaten til en testuge på jeres klinik. Dette kan tilrettelægges som i ønsker. Vi anbefaler at kandidaten assister en tandlæge hos jer i et par dage, hvorefter vedkommende selv udfører behandlinger under jeres tilsyn og med jeres assistance. Under denne testuge har i såvel som kandidaten lejlighed for, at finde ud af om i passer sammen, såvel tandlægefagligt som menneskeligt. 

Har i herefter lyst til at ansætte kandidaten, så påbegynder Med-Employee selve relokeringsforløbet med ansøgning om autorisation, danskundervisning, boligsøgning, eventuel skole- og eller institutionssøgning til kandidatens børn og hvad der ellers vil være behov for.