Danskundervisning

Danskundervisning

Det følger af lovgivningen at tandlæger skal føre patientjournaler på dansk samt være i stand til at indhente informeret samtykke fra patienten. Dette fordrer naturligvis at tandlægen har et relativt højt niveau af danskkundskaber inden han eller hun påbegynder arbejdet som tandlæge i Danmark. Udover det juridiske gælder naturligvis også, at mange patienter føler sig mere trygge ved en dansktalende tandlæge, så de er sikre på at der ikke opstår misforståelser undervejs i behandlingen. 

Tandlægen skal med andre ord være i stand til at kommunikere tandlægefagligt på dansk såvel skriftligt som mundtligt. 

Vi arrangerer derfor online undervisning fra det tidspunkt, hvor i beslutter at ansætte tandlægen og frem til at vedkommende flytter til Danmark. Når kandidaten så er flyttet til Danmark, vil denne i stedet modtage tilrettelagt sprogundervisning på en sprogskole eller privatundervisning - alt efter hvor klinikken ligger. 

Erfaringsmæssigt er det meget individuelt hvor lang tid, det tager en kandidat at tilegne sig det danske sprog. Den tidsmæssige horisont får vi et bedre billede af, når kandidaten har deltaget i onlinekurset og aflagt sin første prøve. Herefter kan vi nøje tilrettelægge den videre undervisning i Danmark. Nogle vil skulle have flere timer og mere intensiv undervisning end andre.